Przedszkole publiczne nr 50

Adres: Przedszkole Publiczne nr 50 "Gama"
ul. Franciszka Gila 13,15
71-457 Szczecin
tel.: 91 454 24 80
e- mail: pp50@miasto.szczecin.pl

Godziny Zajęcia 
6:00 - 8:30 Oferta wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego: Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci  służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.
Zabawy organizowane przez nauczyciela z elementami adaptacji, integracji, wspierające uzdolnienia, zainteresowania.   
Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie
9:00 - 11:30 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, pobyt na powietrzu (organizowane i swobodne gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie, spacery, wycieczki)
zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja dzieci
zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze
oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze (wdrażanie do samoobsługi, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnych zachowań społecznych, czynności porządkowe, higieniczne) zajecia dodatkowe.
11:30 - 12:00 II danie obiadowe.
12:00 - 14:00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: odpoczynek/ wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie bajek i opowiadań, zabawy swobodne w sali lub na powietrzu przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja dzieci,  zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze,
oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze (wdrażanie do samoobsługi, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnych zachowań społecznych, czynności porządkowe, higieniczne).
14:00 - 14:30 Zupa, podwieczorek.
14:30 - 16:30 Oferta wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego:
realizacja programów i koncepcji własnych,  zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela wspierające uzdolnienia, zainteresowania, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe.